16. 10. 2019  6:35 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Medzi líniami - expanzia centra Žiliny
Název tématu anglicky: Between the lines - expansion of central part of Žilina
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Dekanát (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Širším záujmovým územím tejto práce je pás heterogénnej, najmä však industriálnej zástavby, zovretej medzi železničný areál z južnej strany a tok Váhu zo strany severnej. Podstatnou devízou tohto miesta a jeho silný rozvojový potenciál tkvie v jeho tesnom susedstve voči centru mesta Žilina. Tento rozvoj je podmienený vytvorením komfortného priečneho prepojenia cez areál železnice. Práca sa sústredí na predĺženie významnej jestvujúcej trasy centra k ohnisku budúceho rozvoja riešeného územia v areáli štadióna a na verejné priestranstvá do ktorých táto vyúsťuje. Práca bude mať charakter zonálneho zastavovacieho plánu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.