Oct 22, 2019   11:49 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Medzi líniami - expanzia centra Žiliny
Title of topic in English: Between the lines - expansion of central part of Žilina
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Dean's Office - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavel Paňák
Summary: Širším záujmovým územím tejto práce je pás heterogénnej, najmä však industriálnej zástavby, zovretej medzi železničný areál z južnej strany a tok Váhu zo strany severnej. Podstatnou devízou tohto miesta a jeho silný rozvojový potenciál tkvie v jeho tesnom susedstve voči centru mesta Žilina. Tento rozvoj je podmienený vytvorením komfortného priečneho prepojenia cez areál železnice. Práca sa sústredí na predĺženie významnej jestvujúcej trasy centra k ohnisku budúceho rozvoja riešeného územia v areáli štadióna a na verejné priestranstvá do ktorých táto vyúsťuje. Práca bude mať charakter zonálneho zastavovacieho plánu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.