21. 9. 2019  23:42 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Medzi líniami - expanzia centra Žiliny
Názov témy anglicky: Between the lines - expansion of central part of Žilina
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Širším záujmovým územím tejto práce je pás heterogénnej, najmä však industriálnej zástavby, zovretej medzi železničný areál z južnej strany a tok Váhu zo strany severnej. Podstatnou devízou tohto miesta a jeho silný rozvojový potenciál tkvie v jeho tesnom susedstve voči centru mesta Žilina. Tento rozvoj je podmienený vytvorením komfortného priečneho prepojenia cez areál železnice. Práca sa sústredí na predĺženie významnej jestvujúcej trasy centra k ohnisku budúceho rozvoja riešeného územia v areáli štadióna a na verejné priestranstvá do ktorých táto vyúsťuje. Práca bude mať charakter zonálneho zastavovacieho plánu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.