Oct 18, 2019   5:03 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: New identity of Zemplínska Šírava - vybrané aspekty
Title of topic in English: New identity of Zemplínska Šírava - selected aspects
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Dean's Office - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavel Paňák
Summary: Severozápadný nábrežný pás Zemplínskej Šíravy je charakterizovaný heterogénnou pozvoľnou urbanizáciou počas viacerých uplynulých desaťročí. Úlohou tejto práce je nahradiť absentujúcu alebo len čiastkovú reguláciu a koordináciu zastavovacích zásad. Tento stav vyústil do značne živelného rozvoja obytných rekreačných a iných aktivít. Výsledkom má byť urbanistická štúdia tvoriaca manuál zásad pre zástavbové a voľné priestranstvá. Rozsah týchto zásad bude určovať vybrané aspekty urbanistických princípov ale aj architektonických charakteristík.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.