19. 8. 2019  18:41 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: New identity of Zemplínska Šírava - vybrané aspekty
Názov témy anglicky: New identity of Zemplínska Šírava - selected aspects
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Severozápadný nábrežný pás Zemplínskej Šíravy je charakterizovaný heterogénnou pozvoľnou urbanizáciou počas viacerých uplynulých desaťročí. Úlohou tejto práce je nahradiť absentujúcu alebo len čiastkovú reguláciu a koordináciu zastavovacích zásad. Tento stav vyústil do značne živelného rozvoja obytných rekreačných a iných aktivít. Výsledkom má byť urbanistická štúdia tvoriaca manuál zásad pre zástavbové a voľné priestranstvá. Rozsah týchto zásad bude určovať vybrané aspekty urbanistických princípov ale aj architektonických charakteristík.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.