Oct 23, 2019   1:33 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Obytná zóna Crescenzago - Miláno
Title of topic in English: Residential area Crescenzago - Miláno
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Dean's Office - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavel Paňák
Summary: Táto úloha je programom tohtoročnej študentskej súťaže Isoveru s osobitným zameraním na nové možné podoby obytného prostredia. Takého, ktoré reaguje na zmysluplné aspekty energetickej a surovinovej úspornosti, úspornej exploatácie územia a pod. Typická predmestská situácia Milánskej okrajovej mestskej štvrte Crescenzago vlastní viaceré aspekty predpokladu kvalitného prostredia. Situovaná na línií metra a v susedstve rozsiahleho krajinného parku je zároveň silnou mestskou komunikáciou oddelená od väčšinovej plochy predmestia. Ide o to, aby sa nový súbor sebavedome ale aj s primeraným rešpektom zapojil do prostredia bezprostredne susediacej architektúry druhej polovice 20. storočia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.