18. 10. 2019  6:43 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obytná zóna Crescenzago - Miláno
Názov témy anglicky: Residential area Crescenzago - Miláno
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Táto úloha je programom tohtoročnej študentskej súťaže Isoveru s osobitným zameraním na nové možné podoby obytného prostredia. Takého, ktoré reaguje na zmysluplné aspekty energetickej a surovinovej úspornosti, úspornej exploatácie územia a pod. Typická predmestská situácia Milánskej okrajovej mestskej štvrte Crescenzago vlastní viaceré aspekty predpokladu kvalitného prostredia. Situovaná na línií metra a v susedstve rozsiahleho krajinného parku je zároveň silnou mestskou komunikáciou oddelená od väčšinovej plochy predmestia. Ide o to, aby sa nový súbor sebavedome ale aj s primeraným rešpektom zapojil do prostredia bezprostredne susediacej architektúry druhej polovice 20. storočia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.