Aug 17, 2019   7:02 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Panelová otázka - vybrané aspekty
Title of topic in English: Topic of panel housing - selected aspects
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Dean's Office - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavel Paňák
Summary: Jedným s kľúčových problémov obytného prostredia na Slovensku je komplexná tematika sídlisk panelovej výstavby z druhej polovice 20. storočia. Staviteľské a architektonické charakteristiky tejto architektúry sú z hľadiska dnešných nárokov na komfort bývania ale aj jej energetickej úspornosti mimoriadne aktuálne. Úlohou tejto práce je na vybraných typoch charakterizujúcich túto éru masovej výstavby nájsť potenciál pre zvýšenie kvality bývania včítane racionalizácie jeho nákladov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.