17. 10. 2019  8:04 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Panelová otázka - vybrané aspekty
Názov témy anglicky: Topic of panel housing - selected aspects
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Jedným s kľúčových problémov obytného prostredia na Slovensku je komplexná tematika sídlisk panelovej výstavby z druhej polovice 20. storočia. Staviteľské a architektonické charakteristiky tejto architektúry sú z hľadiska dnešných nárokov na komfort bývania ale aj jej energetickej úspornosti mimoriadne aktuálne. Úlohou tejto práce je na vybraných typoch charakterizujúcich túto éru masovej výstavby nájsť potenciál pre zvýšenie kvality bývania včítane racionalizácie jeho nákladov.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.