Aug 20, 2019   8:13 p.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér
Title of topic in English: Conversion of the administrative building (M.M.Scheer), Ruzomberok - interior
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Summary: Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov bývalej administratívnej budovy od M.M.Scheera v areáli papierní v Ružomberku. Súčasťou projektu je i podrobný návrh stavebno-architektonického riešenia prvkov stavebného interiéru a autorský dizajn vybratého mobiliáru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.