16. 9. 2019  2:28 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér
Názov témy anglicky: Conversion of the administrative building (M.M.Scheer), Ruzomberok - interior
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov bývalej administratívnej budovy od M.M.Scheera v areáli papierní v Ružomberku. Súčasťou projektu je i podrobný návrh stavebno-architektonického riešenia prvkov stavebného interiéru a autorský dizajn vybratého mobiliáru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.