8. 7. 2020  9:48 Ivan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kultúrny dom, Neratovice - interiér
Název tématu anglicky:
Community Center, Neratovice - interior
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantující pracoviště:
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov komplexu budov Kultúrneho centra v Neratoviciach, riešeného v rámci AT III. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov. Súčasťou projektu je i podrobný návrh zvoleného mobiliárového prvku a detailné stavebno-architektonické riešenie prvkov stavebného interiéru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.