Oct 23, 2020   10:05 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Kultúrny dom, Neratovice - interiér
Title of topic in English: Community Center, Neratovice - interior
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Architecture and Design
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FAD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov komplexu budov Kultúrneho centra v Neratoviciach, riešeného v rámci AT III. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov. Súčasťou projektu je i podrobný návrh zvoleného mobiliárového prvku a detailné stavebno-architektonické riešenie prvkov stavebného interiéru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.