Oct 19, 2019   4:26 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica - interiér
Title of topic in English: Museum of TANAP, Tatranska Lomnica - interior
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Summary: Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Súčasťou projektu je i podrobný návrh stavebno-architektonického riešenia prvkov stavebného interiéru a autorský dizajn vybratého mobiliáru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.