17. 10. 2019  14:38 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Detské centrum, Laveno-Mombello (Taliansko) - interiér
Název tématu anglicky: Children´s Center, Laveno-Mombello (Italy) - interior
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov komplexu budov Detského centra v talianskom meste Laveno-Mombello, riešeného v rámci AT III. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov. Súčasťou projektu je i podrobný návrh zvoleného mobiliárového prvku a detailné stavebno-architektonické riešenie prvkov stavebného interiéru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.