Oct 14, 2019   11:29 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kultúrno-duchovné centrum s ústredným sakrálnym priestorom, Trnavské mýto
Title of topic in English: Cultural and spiritual center with central sacral space, Trnavské mýto
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Martin Kusý
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Dean's Office - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Martin Kusý
Summary: Úlohou práce je navrhnúť kultúrne a duchovné centrum s ústredným sakrálnym priestorom na Trnavskom mýte v areáli objektov Istrochemu vyčlenenom ulicami Vajnorská, Šancova, Kukučínova a Škultétyho v Bratislave. Riešiť urbanizmus územia s dôrazom na hľadanie spôsobu-metódy začlenenia stávajúcich architektúr druhej polovice 20. storočia do novej navrhnutej urbánnej štruktúry. V nej definovať miesto pre duchovný priestor. Urbánne zónu riešiť ako súčasť jestvujúcej štruktúry širšieho centra mesta, naviac s charakteristickou kultúrno duchovnou funkciou. Sakrálny priestor navrhnúť s dôrazom na jeho duchovný rozmer, vrátane dnes primeraného zázemia - rozsahu takéhoto centra.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.