20. 9. 2019  18:31 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kultúrno-duchovné centrum s ústredným sakrálnym priestorom, Trnavské mýto
Názov témy anglicky: Cultural and spiritual center with central sacral space, Trnavské mýto
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Martin Kusý
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Martin Kusý
Abstrakt: Úlohou práce je navrhnúť kultúrne a duchovné centrum s ústredným sakrálnym priestorom na Trnavskom mýte v areáli objektov Istrochemu vyčlenenom ulicami Vajnorská, Šancova, Kukučínova a Škultétyho v Bratislave. Riešiť urbanizmus územia s dôrazom na hľadanie spôsobu-metódy začlenenia stávajúcich architektúr druhej polovice 20. storočia do novej navrhnutej urbánnej štruktúry. V nej definovať miesto pre duchovný priestor. Urbánne zónu riešiť ako súčasť jestvujúcej štruktúry širšieho centra mesta, naviac s charakteristickou kultúrno duchovnou funkciou. Sakrálny priestor navrhnúť s dôrazom na jeho duchovný rozmer, vrátane dnes primeraného zázemia - rozsahu takéhoto centra.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.