Aug 20, 2019   2:47 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Redizajn trafostaníc ZSDIS
Title of topic in English: Redesigned of the transformer ZSDIS.
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Summary: Transformačnú stanicu je potrebné chápať ako významný prvok v krajine. Redizajn trafostaníc ZSDIS riešte ako produkt, ktorý je možné osadiť v najrôznejších urbanistických prostrediach a najrôznejších typov zástavby. Transformačná stanica má byť navrhnutá v kontexte moderných technológií a na princípe možnosti použitia modulárneho a variabilného usporiadania, s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-DZ Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.