15. 9. 2019  16:30 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Redizajn trafostaníc ZSDIS
Názov témy anglicky: Redesigned of the transformer ZSDIS.
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Abstrakt: Transformačnú stanicu je potrebné chápať ako významný prvok v krajine. Redizajn trafostaníc ZSDIS riešte ako produkt, ktorý je možné osadiť v najrôznejších urbanistických prostrediach a najrôznejších typov zástavby. Transformačná stanica má byť navrhnutá v kontexte moderných technológií a na princípe možnosti použitia modulárneho a variabilného usporiadania, s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-DZ dizajn-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.