Jul 17, 2019   10:34 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Obytný súbor budúcnosti v Nitre, lokalite Zobor
Title of topic in English: Future Housing Estate in Nitra - Zobor
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Summary: Zadanie vychádza z podmienok súťaže firmy VELUX zameranej na návrh aktívneho domu v rámci obytného súboru/obytnej skupiny. Úlohou diplomantky/diplomanta bude vo vybranej časti danej lokality navrhnúť obytnú skupinu (neighbourhood)s možnosťou kombinácií funkcií, ktoré nie sú v konfliktnom vzťahu s obytným prostredím. V návrhu treba vychádzať z princípov udržateľnej architektúry s dôrazom na energetickú náročnosť celku a nie len jedného objektu. V záujme dosiahnutia optimálnej energetickej bilancie obytného súboru ako celku odporúča sa použiť princíp zdieľania energetických ziskov z prostredia. Obytná skupina musí byť navrhnutá tak, aby predstavovala jeden funkčný a výrazový celok.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.