16. 9. 2019  2:31 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obytný súbor budúcnosti v Nitre, lokalite Zobor
Názov témy anglicky: Future Housing Estate in Nitra - Zobor
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Abstrakt: Zadanie vychádza z podmienok súťaže firmy VELUX zameranej na návrh aktívneho domu v rámci obytného súboru/obytnej skupiny. Úlohou diplomantky/diplomanta bude vo vybranej časti danej lokality navrhnúť obytnú skupinu (neighbourhood)s možnosťou kombinácií funkcií, ktoré nie sú v konfliktnom vzťahu s obytným prostredím. V návrhu treba vychádzať z princípov udržateľnej architektúry s dôrazom na energetickú náročnosť celku a nie len jedného objektu. V záujme dosiahnutia optimálnej energetickej bilancie obytného súboru ako celku odporúča sa použiť princíp zdieľania energetických ziskov z prostredia. Obytná skupina musí byť navrhnutá tak, aby predstavovala jeden funkčný a výrazový celok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.