20. 9. 2019  13:44 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Laboratórium zmiešanej reality
Názov témy anglicky: Mixed reality lab
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Richard Balogh, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti sa priemyselná výroba automobilov rapídne mení a kladie dôraz na individualizáciu a musí zvládať rýchle zmeny ktoré sa okamžite musia prejaviť aj v návrhu. Jednou z oblastí je interiér automobilov, ktorý sa mení s rozvojom technológií a nástupom nových senzorov a riadiacich systémov. Preto je potrebné zjednodušiť a zrýchliť aj fázu návrhu. Jedným z prostriedkov je zariadenie kombinujúce reálny existujúci hardvér s virtuálnymi modelmi, ktoré sa užívateľovi spájajú do jedinej, tzv. zmiešanej reality. Úlohou študenta bude na základe požiadaviek dizajnérov prispôsobovať softvér pre modelovacie pracovisko pre Škodu MB so zariadením HTC Vive. Znalosť softvérov Unreal Engine, Unity, Axure a Adobe Cc je vítaná.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.