Oct 20, 2020   2:56 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Pamiatková obnova hlavného objektu cvernovej továrne Danubius v Bratislave
Title of topic in English:
Monument Restoration of the main Building Danubius Factory in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture and Design
Supervising department:
Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FAD
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Vznik areálu cvernovej továrne Danubius v Bratislave sa datuje na začiatok 20. storočia. Postupným utlmovaním prevádzky, prestavbami a asanovaním objektov v areáli v súčasnosti existuje len torzo objektov s minimálnou výpovednou schopnosťou o rozsahu a charaktere areálu. Cieľom diplomového projektu je v nadväznosti na projekt revitalizácie areálu prezentovať interpretáciu pôvodného priemyselného charakteru územia, zvoliť vhodnú funkciu pre hlavný objekt bývalej pradiarne, a na základe vhodnej metódy pamiatkovej obnovy vyzdvihnúť pamiatkové hodnoty objektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.