18. 10. 2019  21:12 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pamiatková obnova hlavného objektu cvernovej továrne Danubius v Bratislave
Názov témy anglicky: Monument Restoration of the main Building Danubius Factory in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Abstrakt: Vznik areálu cvernovej továrne Danubius v Bratislave sa datuje na začiatok 20. storočia. Postupným utlmovaním prevádzky, prestavbami a asanovaním objektov v areáli v súčasnosti existuje len torzo objektov s minimálnou výpovednou schopnosťou o rozsahu a charaktere areálu. Cieľom diplomového projektu je v nadväznosti na projekt revitalizácie areálu prezentovať interpretáciu pôvodného priemyselného charakteru územia, zvoliť vhodnú funkciu pre hlavný objekt bývalej pradiarne, a na základe vhodnej metódy pamiatkovej obnovy vyzdvihnúť pamiatkové hodnoty objektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.