15. 9. 2019  16:27 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Športová hala Martin
Názov témy anglicky: Sport hall Martin
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na vytvorenie viacúčelovej haly v Martine, ktorá obohatí športový a kultúrno-spoločenský život v meste. V riešenom území sa prelína mestské prostredie s prírodným, ktorého významnou dominantou je rieka Turiec. Viacúčelová hala vzhľadom na svoje význačné postavenie v rámci mesta bude riešená na vysokej užívateľskej a estetickej úrovni.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.