Aug 19, 2019   11:49 a.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava
Title of topic in English: Inspiration Hostel - Entering into the Art of the World. Karloveské rameno Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Summary: Vytvorenie oázy pre umeleckú a duchovnú regeneráciu človeka. Priestory poskytujú možnosť stráviť niekoľko dní na pokojnom mieste obklopenom prírodou, neďaleko od centra Bratislavy. Ide o vyslobodenie mysle a hľadanie inšpirácií, ktoré umožňujú rozvíjať kreativitu v akomkoľvek druhu umenia. Myšlienky a nápady je možné realizovať a zdieľať s komunitou a aj ostatnými návštevníkmi priamo na mieste.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.