18. 9. 2019  13:56 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava
Názov témy anglicky: Inspiration Hostel - Entering into the Art of the World. Karloveské rameno Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Abstrakt: Vytvorenie oázy pre umeleckú a duchovnú regeneráciu človeka. Priestory poskytujú možnosť stráviť niekoľko dní na pokojnom mieste obklopenom prírodou, neďaleko od centra Bratislavy. Ide o vyslobodenie mysle a hľadanie inšpirácií, ktoré umožňujú rozvíjať kreativitu v akomkoľvek druhu umenia. Myšlienky a nápady je možné realizovať a zdieľať s komunitou a aj ostatnými návštevníkmi priamo na mieste.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.