Oct 18, 2019   10:44 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inspiration hostel: Umelecko-tvorivé centrum na Dunaji
Title of topic in English: Inspiration hostel: Art Center on the Danube
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Summary: Témou diplomovej práce je riešenie zadania z medzinárodnej súťaže Inspiration hostel: návrh komplexu budov s ubytovacou a kultúrnou funkciou zameraným na umenie. Lokalitou je ostrov na Karloveskom ramene v Bratislave. Jedná sa o prírodnú zaplavovanú oblasť s lesným porastom. Ústrednou témou je vytvorenie priestoru pre umelcov hľadajúcich miesto na tvorbu, útočisko pred ruchom mesta a zároveň priestor pre prezentáciu umenia verejnosti. Cieľom návrhu je spojiť umeleckú, ubytovaciu, kultúrnu a meditačnú funkciu novým experimentálnym spôsobom citlivým k prírodnému prostrediu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.