23. 8. 2019  3:10 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava a charakterizácia pórovitých Si3N4 mikroguličiek
Názov témy anglicky: Preparation and characterization of Si3N4 microspheres
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom bude príprava a charakterizácia mikroguličiek na báze nitridu kremičitého. Pórovité Si3N4 mikroguličky s rôznym podielom bioaktívnej fázy budú pripravené rôznymi technológiami. Budú sa študovať mechanické a biologické vlastnosti mikroguličiek.
Anotácia anglicky: Proposed work will be focused on the preparation and characterization of silicon nitride based microspheres. Porous Si3N4 microspheres with various content of bioactive phase will be prepared by different technology processes. The mechanical and biological properties will be studied.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --