Oct 23, 2019   7:45 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Polyfunkčný dom (komplex)
Title of topic in English: Multipurpose house
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Summary: Architektonická štúdia polyfunkčnej budovy (resp.komplexu)s kombináciou funkčnej náplne: občianska vybavenosť (napr. obchod, šport, kultúra, administratíva ...), bývanie (trvalé alebo prechodné) a iné podľa uváženia študenta, na základe analýzy lokality. Lokalita podľa výberu študenta. Vyžaduje sa citlivé zasadenie do prostredia, vytvorenie bezpečného a bezbariérového prostredia, efektívne využívanie materiálu a energií. Upresnenie rozsahu práce: Výkresová dokumentácia zobrazujúca architektonické riešenie a osadenie do prostredia (situácia, pôdorysy, rezy a pohľady v primeranej mierke), sprievodná správa, priestorové zobrazenie, fyzický model. Analýzy, schémy, výpočty, simulácie podľa potreby na ozrejmenie ekologického konceptu. Vybraný architektonický detail.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.