23. 9. 2019  22:13 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Polyfunkčný dom (komplex)
Názov témy anglicky: Multipurpose house
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Abstrakt: Architektonická štúdia polyfunkčnej budovy (resp.komplexu)s kombináciou funkčnej náplne: občianska vybavenosť (napr. obchod, šport, kultúra, administratíva ...), bývanie (trvalé alebo prechodné) a iné podľa uváženia študenta, na základe analýzy lokality. Lokalita podľa výberu študenta. Vyžaduje sa citlivé zasadenie do prostredia, vytvorenie bezpečného a bezbariérového prostredia, efektívne využívanie materiálu a energií. Upresnenie rozsahu práce: Výkresová dokumentácia zobrazujúca architektonické riešenie a osadenie do prostredia (situácia, pôdorysy, rezy a pohľady v primeranej mierke), sprievodná správa, priestorové zobrazenie, fyzický model. Analýzy, schémy, výpočty, simulácie podľa potreby na ozrejmenie ekologického konceptu. Vybraný architektonický detail.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.