24. 10. 2019  6:32 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav architektúry obytných budov (FA)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: DREAM TOWER, PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
Název tématu anglicky: DREAM TOWER, PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Abstrakt: Zámerom zadania diplomovej práce a zároveň témou urbanisticko – architektonickej medzinárodnej súťaže vypísanej spoločnosťou Xella je návrh 100 metrov vysokého výškového domu, ako výškovej a významovej dominanty rodiaceho sa “umeleckého” pešieho bulváru a atraktívnou a nekonvenčnou kráčajúcou sochou Trifota od kontorverzného Davida Černého a známou galériou Czech Photo Centre. Vežový dom má ambíciu stať sa významovou a výškovou dominantou nového mestského subcentra juhozápadnej časti Prahy 13 – Nových Butovic. Odporúčaný je stavebný program s orientačným počtom 28 nadzemných podlaží a 4 podzemných podlaží, ktorý obsahuje kancelárske priestory v odporúčanom rozsahu 15 podlaží, priestory pre bývanie ( cohousing ) – 10 podlaží, s lokalizáciou vyhliadkovej reštaurácie na najvyššom nadzemnom podlaží. Atraktívny viacpodlažný parter výškového objektu je viacfunkčný, priamo napojený na vstupný vestibul metra a nadväzujúci na fungujúci verejný priestor pešej zóny, smerujúcej k Slnečnému námestiu. Viacpodlažný parter riešeného objektu bude obsahovať okrem obchodných a reštauračných zariadení najmä multifunkčný výstavný priestor pre fotografickú galériu s možnosťou usporiadania spoločenských akcií pre 400 – 500 ľudí. Uplatnenie mestotvorných prvkov na úrovni parteru umožní rešpektovanie jestvujúcej koncepcie pešej zóny – “umeleckého” bulváru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.