Oct 21, 2019   2:17 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: DREAM TOWER, PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
Title of topic in English: DREAM TOWER, PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Summary: Zámerom zadania diplomovej práce a zároveň témou urbanisticko – architektonickej medzinárodnej súťaže vypísanej spoločnosťou Xella je návrh 100 metrov vysokého výškového domu, ako výškovej a významovej dominanty rodiaceho sa “umeleckého” pešieho bulváru a atraktívnou a nekonvenčnou kráčajúcou sochou Trifota od kontorverzného Davida Černého a známou galériou Czech Photo Centre. Vežový dom má ambíciu stať sa významovou a výškovou dominantou nového mestského subcentra juhozápadnej časti Prahy 13 – Nových Butovic. Odporúčaný je stavebný program s orientačným počtom 28 nadzemných podlaží a 4 podzemných podlaží, ktorý obsahuje kancelárske priestory v odporúčanom rozsahu 15 podlaží, priestory pre bývanie ( cohousing ) – 10 podlaží, s lokalizáciou vyhliadkovej reštaurácie na najvyššom nadzemnom podlaží. Atraktívny viacpodlažný parter výškového objektu je viacfunkčný, priamo napojený na vstupný vestibul metra a nadväzujúci na fungujúci verejný priestor pešej zóny, smerujúcej k Slnečnému námestiu. Viacpodlažný parter riešeného objektu bude obsahovať okrem obchodných a reštauračných zariadení najmä multifunkčný výstavný priestor pre fotografickú galériu s možnosťou usporiadania spoločenských akcií pre 400 – 500 ľudí. Uplatnenie mestotvorných prvkov na úrovni parteru umožní rešpektovanie jestvujúcej koncepcie pešej zóny – “umeleckého” bulváru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.