Oct 18, 2019   12:57 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Title of topic in English: Visitors´center in ZOO Bojnice
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Summary: Zadanie diplomovej práce nadväzuje na komplexnú víziu areálu zoologickej záhrady v Bojniciach. Cieľom je architektonická štúdia objektov návštevníckeho a eventového centra modernej zoologickej záhrady, ktorá ponúkne pútavú prehliadku živočíšnej ríše z rôznych biotopov. Centrum je v rámci štúdie potrebné chápať ako významný uzol, ktorý skĺbi priestory služieb a oddychu pre návštevníkov, interaktívne expozície a atraktívne pavilóny, v ktorých dominuje prirodzené prostredie zvierat. Súčasťou návrhu budú priestory pre návštevníkov, zamestnancov a priestory pre vybraný druh živočíšnej ríše. Dôležitá je väzba centra a náučného chodníka, vzťah trasovania k pavilónom zvierat, s akcentom na zachovanie jednotnej architektonickej výrazovej línie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.