18. 10. 2019  7:16 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návštevnícke centrum ZOO Bojnice
Názov témy anglicky: Visitors´center in ZOO Bojnice
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Abstrakt: Zadanie diplomovej práce nadväzuje na komplexnú víziu areálu zoologickej záhrady v Bojniciach. Cieľom je architektonická štúdia objektov návštevníckeho a eventového centra modernej zoologickej záhrady, ktorá ponúkne pútavú prehliadku živočíšnej ríše z rôznych biotopov. Centrum je v rámci štúdie potrebné chápať ako významný uzol, ktorý skĺbi priestory služieb a oddychu pre návštevníkov, interaktívne expozície a atraktívne pavilóny, v ktorých dominuje prirodzené prostredie zvierat. Súčasťou návrhu budú priestory pre návštevníkov, zamestnancov a priestory pre vybraný druh živočíšnej ríše. Dôležitá je väzba centra a náučného chodníka, vzťah trasovania k pavilónom zvierat, s akcentom na zachovanie jednotnej architektonickej výrazovej línie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.