21. 9. 2019  0:21 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Interiér športového a wellnessového centra v Piešťanoch
Názov témy anglicky: Interior of sports and wellness center in Piešťany
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je interiérový návrh vybraných častí vnútorných priestorov športového a wellnessového centra v Piešťanoch. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.