Aug 18, 2019   4:46 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Interiér hotela Lighthouse
Title of topic in English: Interior of the Lighthouse Hotel
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Summary: Predmetom diplomovej práce je interiérový návrh vybraných častí vnútorných priestorov hotela Lighthouse v Syrakúzach. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.