Aug 20, 2019   5:16 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Múzeum Liptovská Mara
Title of topic in English: Liptovská Mara Museum
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Summary: Témou diplomovej práce je architektonická štúdia kultúrneho zariadenia muzeálneho charakteru. Jeho zameranie je orientované na uchovanie historickej pamäte zaniknutých obcí Horného Liptova, ktoré boli zatopené vodnou nádržou Liptovská Mara. Múzeum, ako memoriálne ale aj voľnočasové a náučné zariadenie, bude sprítomňovať život ich obyvateľov aj formou interaktívneho prezentovania pôvodných reálií, vrátane exteriérových multimediálnych prezentácií a exkurzií. Bude tiež obsahovať funkcie ako infocentrum, stálu aj dočasnú expozíciu, spoločenské, zhromažďovacie, prezentačné a študijné priestory. Ako „museum of new ideas” bude zároveň umožňovať individuálne i rodinné trávenie voľného času, vytvárať miesto pre konanie spoločenských udalostí miestnej komunity s využitím genia loci polostrova situovaného uprostred vodnej plochy a pritom v priamom kontakte s mestom Liptovský Mikuláš. Architektúra múzea by mala predstavovať nový rozmer nielen pri jeho funkčnom riešení, ale aj ako symbolu nového prepojenia mesta s vodnou plochou po plánovanom preložení železničnej trasy do nového koridoru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.