19. 10. 2019  14:52 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Múzeum Liptovská Mara
Název tématu anglicky: Liptovská Mara Museum
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Abstrakt: Témou diplomovej práce je architektonická štúdia kultúrneho zariadenia muzeálneho charakteru. Jeho zameranie je orientované na uchovanie historickej pamäte zaniknutých obcí Horného Liptova, ktoré boli zatopené vodnou nádržou Liptovská Mara. Múzeum, ako memoriálne ale aj voľnočasové a náučné zariadenie, bude sprítomňovať život ich obyvateľov aj formou interaktívneho prezentovania pôvodných reálií, vrátane exteriérových multimediálnych prezentácií a exkurzií. Bude tiež obsahovať funkcie ako infocentrum, stálu aj dočasnú expozíciu, spoločenské, zhromažďovacie, prezentačné a študijné priestory. Ako „museum of new ideas” bude zároveň umožňovať individuálne i rodinné trávenie voľného času, vytvárať miesto pre konanie spoločenských udalostí miestnej komunity s využitím genia loci polostrova situovaného uprostred vodnej plochy a pritom v priamom kontakte s mestom Liptovský Mikuláš. Architektúra múzea by mala predstavovať nový rozmer nielen pri jeho funkčnom riešení, ale aj ako symbolu nového prepojenia mesta s vodnou plochou po plánovanom preložení železničnej trasy do nového koridoru.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.