16. 9. 2019  7:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Múzeum Liptovská Mara
Názov témy anglicky: Liptovská Mara Museum
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Abstrakt: Témou diplomovej práce je architektonická štúdia kultúrneho zariadenia muzeálneho charakteru. Jeho zameranie je orientované na uchovanie historickej pamäte zaniknutých obcí Horného Liptova, ktoré boli zatopené vodnou nádržou Liptovská Mara. Múzeum, ako memoriálne ale aj voľnočasové a náučné zariadenie, bude sprítomňovať život ich obyvateľov aj formou interaktívneho prezentovania pôvodných reálií, vrátane exteriérových multimediálnych prezentácií a exkurzií. Bude tiež obsahovať funkcie ako infocentrum, stálu aj dočasnú expozíciu, spoločenské, zhromažďovacie, prezentačné a študijné priestory. Ako „museum of new ideas” bude zároveň umožňovať individuálne i rodinné trávenie voľného času, vytvárať miesto pre konanie spoločenských udalostí miestnej komunity s využitím genia loci polostrova situovaného uprostred vodnej plochy a pritom v priamom kontakte s mestom Liptovský Mikuláš. Architektúra múzea by mala predstavovať nový rozmer nielen pri jeho funkčnom riešení, ale aj ako symbolu nového prepojenia mesta s vodnou plochou po plánovanom preložení železničnej trasy do nového koridoru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.