Jul 18, 2019   5:18 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ambsáda Českej republiky - Addis Abeba, Etiópia
Title of topic in English: Embassy of the Czech Republic - Addis Ababa, Ethiopia
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Summary: Témou diplomovej práce je štúdia riešenia areálu zastupiteľského úradu ČR v Addis Abebe v Etiópii, ako predmetu medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže. Ako vizitka Českej republiky by objekty veľvyslanectva mali vyjadrovať jej kultúrnu úroveň ako aj tradície českej architektúry. Areál ZÚ by mal svojou formou a svojím obsahom vyjadrovať zodpovedajúcu mieru štátnej reprezentácie, reflektovať genia loci (prostredie a podmienky miesta) a to všetko pri súčasnom naplnení požiadavku na funkčnosť a účelovosť. Predpokladom architektonického riešenia je jeho výrazová nadčasovosť, vysoká kvalita prevedenia, racionálna dispozícia a výber a použitie materiálov pri súčasnom dodržaní typologických atribútov účelových stavieb. Z hľadiska prevádzkového jednotlivé funkčné celky musia zabezpečiť vhodné pracovné a obytné prostredie pre administratívu zastupiteľstva, konzulárne a vízové pracoviská ako aj pre rezidenčnú a obytnú funkciu veľvyslanectva.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.