18. 8. 2019  5:02 Elena, Helena
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ambsáda Českej republiky - Addis Abeba, Etiópia
Název tématu anglicky: Embassy of the Czech Republic - Addis Ababa, Ethiopia
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Abstrakt: Témou diplomovej práce je štúdia riešenia areálu zastupiteľského úradu ČR v Addis Abebe v Etiópii, ako predmetu medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže. Ako vizitka Českej republiky by objekty veľvyslanectva mali vyjadrovať jej kultúrnu úroveň ako aj tradície českej architektúry. Areál ZÚ by mal svojou formou a svojím obsahom vyjadrovať zodpovedajúcu mieru štátnej reprezentácie, reflektovať genia loci (prostredie a podmienky miesta) a to všetko pri súčasnom naplnení požiadavku na funkčnosť a účelovosť. Predpokladom architektonického riešenia je jeho výrazová nadčasovosť, vysoká kvalita prevedenia, racionálna dispozícia a výber a použitie materiálov pri súčasnom dodržaní typologických atribútov účelových stavieb. Z hľadiska prevádzkového jednotlivé funkčné celky musia zabezpečiť vhodné pracovné a obytné prostredie pre administratívu zastupiteľstva, konzulárne a vízové pracoviská ako aj pre rezidenčnú a obytnú funkciu veľvyslanectva.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.