24. 8. 2019  7:16 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ambsáda Českej republiky - Addis Abeba, Etiópia
Názov témy anglicky: Embassy of the Czech Republic - Addis Ababa, Ethiopia
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Abstrakt: Témou diplomovej práce je štúdia riešenia areálu zastupiteľského úradu ČR v Addis Abebe v Etiópii, ako predmetu medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže. Ako vizitka Českej republiky by objekty veľvyslanectva mali vyjadrovať jej kultúrnu úroveň ako aj tradície českej architektúry. Areál ZÚ by mal svojou formou a svojím obsahom vyjadrovať zodpovedajúcu mieru štátnej reprezentácie, reflektovať genia loci (prostredie a podmienky miesta) a to všetko pri súčasnom naplnení požiadavku na funkčnosť a účelovosť. Predpokladom architektonického riešenia je jeho výrazová nadčasovosť, vysoká kvalita prevedenia, racionálna dispozícia a výber a použitie materiálov pri súčasnom dodržaní typologických atribútov účelových stavieb. Z hľadiska prevádzkového jednotlivé funkčné celky musia zabezpečiť vhodné pracovné a obytné prostredie pre administratívu zastupiteľstva, konzulárne a vízové pracoviská ako aj pre rezidenčnú a obytnú funkciu veľvyslanectva.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.