17. 10. 2019  17:52 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Škola architektúry
Název tématu anglicky: School of Architecture
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Abstrakt: Súčasnosť vnímame ako dobu plnú kríz. Jedným z priestorov v kríze, v ktorom my všetci trávime množstvo času je škola. Kríza je vnímaná ako niečo negatívne, deštrukčné, ale môže byť aj nutnou podmienkou na radikálne zmeny. Projekt Škola architektúry skúma možnosti radikálnej zmeny organizácie a fyzickej formy našej inštitúcie. Nové idey budeme aplikovať na podmienky FA. Fakulta bude východiskom krízového stavu. Rovnako určí približné množstvo študentov / absolventov, predmetov, pedagógov... východiská prejdú kritickým rozborom situácie, výskumom nových možností vzdelávania. Na základe výskumu vznikne architektonická štúdia Novej školy architektúry.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.