Oct 19, 2019   6:19 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Škola architektúry
Title of topic in English: School of Architecture
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Summary: Súčasnosť vnímame ako dobu plnú kríz. Jedným z priestorov v kríze, v ktorom my všetci trávime množstvo času je škola. Kríza je vnímaná ako niečo negatívne, deštrukčné, ale môže byť aj nutnou podmienkou na radikálne zmeny. Projekt Škola architektúry skúma možnosti radikálnej zmeny organizácie a fyzickej formy našej inštitúcie. Nové idey budeme aplikovať na podmienky FA. Fakulta bude východiskom krízového stavu. Rovnako určí približné množstvo študentov / absolventov, predmetov, pedagógov... východiská prejdú kritickým rozborom situácie, výskumom nových možností vzdelávania. Na základe výskumu vznikne architektonická štúdia Novej školy architektúry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.