15. 10. 2019  6:48 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Škola architektúry
Názov témy anglicky: School of Architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Abstrakt: Súčasnosť vnímame ako dobu plnú kríz. Jedným z priestorov v kríze, v ktorom my všetci trávime množstvo času je škola. Kríza je vnímaná ako niečo negatívne, deštrukčné, ale môže byť aj nutnou podmienkou na radikálne zmeny. Projekt Škola architektúry skúma možnosti radikálnej zmeny organizácie a fyzickej formy našej inštitúcie. Nové idey budeme aplikovať na podmienky FA. Fakulta bude východiskom krízového stavu. Rovnako určí približné množstvo študentov / absolventov, predmetov, pedagógov... východiská prejdú kritickým rozborom situácie, výskumom nových možností vzdelávania. Na základe výskumu vznikne architektonická štúdia Novej školy architektúry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.