12. 8. 2020  3:03 Darina
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Škola pre Afriku: Vzdelávanie pre budúcnosť
Název tématu anglicky: African School Project: Education for the Future
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Téma diplomovej práce sleduje zadanie aktuálnej architektonickej súťaže Archstorming: "African School Project: Education for the Future". Predmetom návrhu je areál základnej školy v meste Benga (Malawi). Cieľom tohto projektu je poskytnúť najmenším obyvateľom krajiny lepšie vzdelanie. Vzdelávanie tamojších detí pomáha znižovať mieru chudoby v krajine a ďalším generáciám dáva nástroje na boj proti chudobe a chorobám. Dosiahnuť tento cieľ má areál školy s nasledovným lokalitným programom: štyri základné triedy, kancelária učiteľov, počítačová miestnosť, knižnica, laboratórium / priestory pre výskum, priestory pre chov zvierat, multifunkčný priestor, suché záchody, kancelária riaditeľa a sekretariát, zasadačka, skladové priestory, ubytovanie študentov, 12 domov pre učiteľov. Víťazný návrh bude realizovaný.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.