Sep 21, 2020   11:03 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Škola pre Afriku: Vzdelávanie pre budúcnosť
Title of topic in English:
African School Project: Education for the Future
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Faculty:
Faculty of Architecture and Design
Supervising department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture - FAD
Max. no. of students:2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Téma diplomovej práce sleduje zadanie aktuálnej architektonickej súťaže Archstorming: "African School Project: Education for the Future". Predmetom návrhu je areál základnej školy v meste Benga (Malawi). Cieľom tohto projektu je poskytnúť najmenším obyvateľom krajiny lepšie vzdelanie. Vzdelávanie tamojších detí pomáha znižovať mieru chudoby v krajine a ďalším generáciám dáva nástroje na boj proti chudobe a chorobám. Dosiahnuť tento cieľ má areál školy s nasledovným lokalitným programom: štyri základné triedy, kancelária učiteľov, počítačová miestnosť, knižnica, laboratórium / priestory pre výskum, priestory pre chov zvierat, multifunkčný priestor, suché záchody, kancelária riaditeľa a sekretariát, zasadačka, skladové priestory, ubytovanie študentov, 12 domov pre učiteľov. Víťazný návrh bude realizovaný.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.