Oct 15, 2019   11:07 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Title of topic in English: Public Building, Winter Harbour, Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Summary: Témou diplomovej práce je návrh objektu občianskej vybavenosti v atraktívnej lokalite bratislavského Zimného prístavu, ktorá predstavuje veľký potenciál pre vznik novej urbánnej štruktúry v kontakte na dynamicky sa rozvíjajúcu časť Bratislavy. Lokalita má silný genius loci prístavu a výnimočnú polohu pri Dunaji, na pomyselnom ukončení dunajskej promenády tiahnucej sa od bývalého PKO pozdĺž centra mesta až k Zimnému prístavu. Zadaním je okrem vlastného návrhu objektu (alebo komplexu objektov) aj hľadanie polohy pre jeho umiestnenie v rámci navrhovanej štruktúry v Zimnom prístave spojené s hľadaním funkcie vybavenosti vhodnej na konkrétne miesto.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.