23. 9. 2019  15:49 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Názov témy anglicky: Public Building, Winter Harbour, Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Abstrakt: Témou diplomovej práce je návrh objektu občianskej vybavenosti v atraktívnej lokalite bratislavského Zimného prístavu, ktorá predstavuje veľký potenciál pre vznik novej urbánnej štruktúry v kontakte na dynamicky sa rozvíjajúcu časť Bratislavy. Lokalita má silný genius loci prístavu a výnimočnú polohu pri Dunaji, na pomyselnom ukončení dunajskej promenády tiahnucej sa od bývalého PKO pozdĺž centra mesta až k Zimnému prístavu. Zadaním je okrem vlastného návrhu objektu (alebo komplexu objektov) aj hľadanie polohy pre jeho umiestnenie v rámci navrhovanej štruktúry v Zimnom prístave spojené s hľadaním funkcie vybavenosti vhodnej na konkrétne miesto.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.